แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 3

Posted by Kroyo2563 | 17 พ.ย. 66
211 views

ขอความอนุเคราะห์ไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถแก้ไขได้

ที่ เมลล์ Kruyupa2563@gmail.com  ค่ะ

 

1 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. Wanyen Kaewsai | 01.02.67
    ขอความอนุเคราะห์ไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 1 ,2 และข้อสอบปลายภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สมารถแก้ไขได้ ที่ เมลล์ Wanyen2513@gmail.com ค่ะ