ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ครับ

Posted by krufilm | 16 ก.ย. 65
1,310 views

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ครับ

filmfreedomza@gmail.com

6 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. เบญจพร อับดุลเลาะ | 21.10.65
  ขอความอนุเคราะ์ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี1/2565 ทุกรายวิชา่ค่ะ และแผนการสอนวิชาภาษไทยป6 ภาคเรียนท่ี2/2565 ขอบคุณค่ะ
 2. อำพันธ์ | 06.10.65
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบต้านทุจริต ป.5 หน่อยครับ
 3. Patthama1 | 30.09.65
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ป.1-6 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณค่ะ hana1yonhwa@gmail.com
 4. TAA | 26.09.65
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ป.1-6 ทุกรายวิชาค่ะ patumma082@gmail.com
 5. นาย | 22.09.65
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ครับ ชั้น ป.1 - ป.6 ทุกวิชาครับ tanaohm007@gmail.com
 6. krufilm | 16.09.65
  ขอข้อสอบ ป.6 ทุกรายวิชาครับ filmfreedomza@gmail.com