ขอความอนุเคราะห์ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ทุกรายวิชา พร้อมเฉลย ล่งมาที่email :: nid-125@hotmail.com ขอขอบคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง

Posted by vorapot | 11 ก.ย. 65
1,149 views

ขอความอนุเคราะห์ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ทุกรายวิชา พร้อมเฉลย ล่งมาที่email  :: nid-125@hotmail.com ขอขอบคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง

 

 

2 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. เอกพจน์ ฟองจำ | 13.09.65
    ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบชั้น ป.1 ทุกวิชาครับ ขอบคุณ๕ณํฐ
  2. สมหญิง | 13.09.65
    ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบชั้น ป.3 ทุกวิชา ขอกราบขอบพระคุณค่ะ