ตรวจสอบก่อนออกอากาศ

Posted by soponchaum | 08 มิ.ย. 65
35 views

ขอให้คุณครูในกลุ่มสาระตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในคลิปวิีดีโอที่ออกอากาศด้วย  ไม่ทราบว่าคุณครูที่สอนได้ทำเองหรือมีคนอื่นทำให้เลยไม่รู้ว่า  ผิด  หรือถูก  โดยเฉพาะการออกอากาศสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตัวหนังสือผิดหลายคำ  เช่น  ไฟฟ้า  ก็เป็น  ไฟฟา  แสงสว่าง  ก็เป็น  แสงสวาง(บางที่)  สิ่งไม่มีชีวิต  ก็เป็น  สิ่งไมมีชีวิต  อีกหลายๆจุดที่ผิด  ผมสอนคนเดียวสองห้อง  แต่ท่านสอนห้องเดียวสองคน นักเรียนก็ไม่มี  โรงเรียนวังไกลกังวล  ออกอากาศทั่วประเทศ  คุณครูที่ทำการสอนควรตรวจสอบคลิปวิดีโอก่อนออกอากาศด้วยถึงจะไม่ได้ทำเองหรือทำเองก็ตาม  เพื่อความถูกต้องครับ

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ