ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอนโดย ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.3

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง 2.1 ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์
  ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 26 พ.ย. 64
เรื่อง 2.2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 3 ธ.ค. 64
เรื่อง 2.3 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม
  การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (1) 17 ธ.ค. 64
  การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (2) 24 ธ.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง 3.1 ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
  ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ 7 ม.ค. 65
เรื่อง 3.2 วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย
  วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย 14 ม.ค. 65 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน 21 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 28 ม.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน
  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน 4 ก.พ. 65
เรื่อง 3.6 สิ่งแวดล้อมกับลายไทย
  สิ่งแวดล้อมกับลายไทย 11 ก.พ. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 พื้นฐานศิลปะลายไทย
  พื้นฐานศิลปะลายไทย 18 ก.พ. 65 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย
  การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย 25 ก.พ. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ