ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
เรื่อง 3.1 จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (1) 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (2) 16 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (3) 23 ส.ค. 66
  ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป (1) 30 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)
  ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป (2) 6 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (1) 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน , ใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (2) 20 ก.ย. 66
  อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย (1) 27 ก.ย. 66
  อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย (2) 4 ต.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย (3) 11 ต.ค. 66 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ