ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
เรื่อง 3.1 จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (1) 7 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (2) 14 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (3) 21 ส.ค. 67
  ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป (1) 28 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
  ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป (2) 4 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (1) 11 ก.ย. 67 (มีใบงาน , ใบกิจกรรม และใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการเข้ามาของชาวยุโรป (2) 18 ก.ย. 67
  อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย (1) 25 ก.ย. 67
  อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย (2) 2 ต.ค. 67 (มีใบงาน)
๑o
  อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย (3) 9 ต.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ