ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่

ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องหมายและศัพท์ทางดนตรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ