ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่

ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ