ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 10
แผนการสอนโดย ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูนันทวัน ทองทิพย์ และครูสถิตย์ เสมาใหญ่
ดนตรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ