ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร
1
  ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร 6 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 ดินและปุ๋ย
1
  ดินและปุ๋ย 13 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การขยายพันธุ์พืช
1
  การขยายพันธุ์พืช 20 พ.ย. 62
เรื่อง 1.4 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
1
  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 27 พ.ย. 62
เรื่อง 1.5 การปลูกพืชและการดูแลรักษา
1
  การปลูกพืชและการดูแลรักษา 4 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.6 ประเภทของสัตว์เลี้ยง
1
  ประเภทของสัตว์เลี้ยง 11 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.7 สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้
1
  สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้ 18 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.8 การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์
1
  การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์ 25 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. สานฝันให้เป็นจริง
เรื่อง 2.1 ความหมายและประเภทของอาชีพ
1
  ความหมายและประเภทของอาชีพ 8 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
1
  การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 15 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ
1
  ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ 22 ม.ค. 63
เรื่อง 2.4 การร้อยอุบะ
1
  การร้อยอุบะ 29 ม.ค. 63
เรื่อง 2.5 การทำธุรกิจ
1
  การทำธุรกิจ 5 ก.พ. 63
เรื่อง 2.6 บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว
1
  บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว 13 ก.พ. 63
2
  บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว 19 ก.พ. 63
เรื่อง 2.7 การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน
1
  การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน 26 ก.พ. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By makngam99@gmail.com | 29.10.18 | 777 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By eats53@gmail.com | 15.08.18 | 1,209 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By nthawika@gmail.com | 06.06.18 | 820 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By makngam99@gmail.com | 29.10.18 | 777 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี