ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และประโยชน์ของหินและแร่
1
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (1) 13 ส.ค. 2563
2
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (2) 18 ส.ค. 2563
3
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (3) 20 ส.ค. 2563
4
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (4) 25 ส.ค. 2563
5
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (5) 27 ส.ค. 2563
6
  ประโยชน์ของหินและแร่ (1) 1 ก.ย. 2563
7
  ประโยชน์ของหินและแร่ (2) 3 ก.ย. 2563
8
  ประโยชน์ของหินและแร่ (3) 8 ก.ย. 2563
9
  ประโยชน์ของหินและแร่ (4) 10 ก.ย. 2563
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 ซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์
1
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (1) 15 ก.ย. 2563
2
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (2) 17 ก.ย. 2563
3
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (3) 22 ก.ย. 2563
4
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (4) 24 ก.ย. 2563
5
  ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ (1) 29 ก.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,334 0 วิทยาศาสตร์
 2. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,274 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,172 1 วิทยาศาสตร์
 4. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 930 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By sripai | 06.08.19 | 215 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By sripai | 06.08.19 | 210 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 2,438 2 วิทยาศาสตร์
 2. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 1,526 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 1,336 5 วิทยาศาสตร์
 4. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,334 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,274 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,172 1 วิทยาศาสตร์
 7. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 930 0 วิทยาศาสตร์
 8. Post By sripai | 06.08.19 | 215 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By sripai | 06.08.19 | 210 0 วิทยาศาสตร์