ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
คอมพิวเตอร์

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

หน่วยการเรียนรู้ 1. เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง 1.1 ประโยชน์ของเทคโนโลยี
1
  ประโยชน์ของเทคโนโลยี 7 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 สืบค้นความหมาย
1
  ความหมายของเทคโนโลยี 14 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 21 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  กระบวนการของเทคโนโลยี 28 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 จุดประกายความคิด
1
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ 12 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ (ต่อ) 19 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.4 ร่วมจิตสร้างสรรค์
1
  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 26 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การออกแบบสิ่งของเครื่อใช้ (ต่อ) 2 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ผลิตงานคุณภาพ
1
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามที่ออกแบบ 9 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 นำเสนอผลงาน
1
  การนำเสนอผลงาน และทดสอบหลังเรียน 23 ม.ค. 63
เรื่อง 1.7 การสร้างงานนำเสนอ
1
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 30 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 6 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 14 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
4
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 20 ก.พ. 63
5
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 27 ก.พ. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 16.05.19 | 388 0 คอมพิวเตอร์
  2. Post By TeacherBall | 08.07.19 | 374 1 คอมพิวเตอร์
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 16.05.19 | 388 0 คอมพิวเตอร์
  2. Post By TeacherBall | 08.07.19 | 374 1 คอมพิวเตอร์