ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูณัฐพล แก้วจันทร์

ครูณัฐพล แก้วจันทร์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 6 มิ.ย. 67
  แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 13 มิ.ย. 67
  ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 20 มิ.ย. 67
  การสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 27 มิ.ย. 67
  การสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 4 ก.ค. 67
  การจัดทำเส้นเวลาเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่น 11 ก.ค. 67
๑o
  การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่น 18 ก.ค. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ