ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอนโดย ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ