ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูธิดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น

ครูธิดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย การค้นหาข้อมูล
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย การรวบรวมข้อมูล
หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย การสร้างทางเลือก

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ