ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภากร อุปการแก้วและครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 4 อโยธยาศรีรามเทพนคร
เรื่อง 2.1 อโยธยาศรีรามเทพนคร
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 9 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  สมเด็จพระนครินทราธิราชสู่กรุวัดราชบูรณะ 16 ธ.ค. 65(มีใบงาน)
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับการเปลี่ยนแปลง 23 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  สงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยทัย 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 13 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  กษัตริย์ชาตินักรบ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 20 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ยุคทองการค้า) 27 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  ในยุคอวสาน กรุงศรีอยุธยาไม่เคยเสื่อม 3 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 10 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา (1) 17 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา (2) 24 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองเก่าของเราเเต่ก่อน 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ