ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูณัฐพล แก้วจันทร์
ครูผู้สอน ครูณัฐพล แก้วจันทร์

ครูณัฐพล แก้วจันทร์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ