ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
ครูผู้สอน ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ