ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
ครูผู้สอน ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น และ ครูวรวุฒิ สดใส
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 4 Recreation and free time
หน่วยที่ 5 Around Me
หน่วยที่ 6 Festivals and Celebration
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 Great Days
  Birthday 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  School Day 19 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  Visakha Bhucha Day 22 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  Our King 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน , ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 Children’s Day
  Children’s Day in Thailand 4 มี.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  Children’s Day in ASEAN 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน , ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
เรื่อง 3.3 หน่วยย่อยที่ 3 Festivals
  Loy Krathong Festival 11 มี.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  Songkran Festival 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  Christmas Day (1) 18 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  Christmas Day (2) 21 มี.ค. 67 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)
เรื่อง 3.4 หน่วยย่อยที่ 4 Popular Days
  Valentine’s day (มีใบงานและใบความรู้)
  Halloween (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ