ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ

ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุขภาพดีชีวีมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวและเพื่อนของฉัน
เรื่อง 2.1 ครอบครัวและเพื่อนของฉัน
  ความสำคัญและลักษณะของครอบครัว 31 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความแตกต่างของครอบครัว 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  สมาชิกในครอบครัว 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 28 ส.ค. 66
  วิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน 4 ก.ย. 66
  ความหมายและสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 18 ก.ย. 66
  วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตราย
๑o
  ทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (มีแบบประเมินตนเอง และบันทึกการเรียนรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ