ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 42
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอุบล พันธ์อ้น

ครูอุบล พันธ์อ้น
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมไทย
หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย บุคคลสำคัญของท้องถิ่น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ