ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูสุดารัตน์ ศรีแก้วและครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้วและครูชนาธิป แดงฉ่ำ

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้วและครูชนาธิป แดงฉ่ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 ดวงอาทิตย์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (1) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (2) 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (3) 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (4) 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ (1) 17 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
  การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ (2) 21 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ (3) 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  การกำหนดทิศ (1) 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การกำหนดทิศ (2) 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคำถามหลังกิจกรรม)
๑o
  การกำหนดทิศ (3) 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
  ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต (1) 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต (2) 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต (3) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และคำถามหลังกิจกรรม)
หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 อากาศ
  ส่วนประกอบของอากาศ (1) 26 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  ส่วนประกอบของอากาศ (2) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ส่วนประกอบของอากาศ (3) 5 ม.ค. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  ความสำคัญของอากาศ (1) 9 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ความสำคัญของอากาศ (2) 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  มลพิษทางอากาศ (1) 19 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  มลพิษทางอากาศ (2) 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  มลพิษทางอากาศ (3) 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเกิดลม
  การเกิดลม (1) 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การเกิดลม (2) 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การเกิดลม (3) 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การเกิดลม (4) 9 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การเกิดลม (5) 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  ประโยชน์และโทษของลม (1) 16 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ประโยชน์และโทษของลม (2) 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
หน่วยที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
  การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอื่น (1) 23 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอื่น (2) 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และคำถามหลังกิจกรรม)
  การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอื่น (3) 2 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอื่น (4) 9 มี.ค. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  การผลิตไฟฟ้า (1) 13 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การผลิตไฟฟ้า (2) 16 มี.ค 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การผลิตไฟฟ้า (3) 20 มี.ค 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)
  การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (1) (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (2) (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑o
  การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (3) (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๑
  การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (4) (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๒
  การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (5) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ