ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง 1.1 เกษตรคู่บ้าน
  เกษตรสำคัญไฉน 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน และความรู้)
  รู้จักประเภทของเครื่องมือการเกษตร 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  รู้จักผักสวนครัว 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การขยายพันธุ์ ผักสวนครัว 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลักการปลูกผักสวนครัว 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัว 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปลูกผักสวนครัว (1) 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปลูกผักสวนครัว (2) 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  บำรุงราก บำรุงดิน 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง 2.1 สานฝันสู่งานประดิษฐ์
  รู้จักความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ 25 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การประดิษฐ์กล่องดินสอหรรษา 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋ง 15 ก.พ. 67 (มีใบความรู้)
  การประดิษฐ์รถของเล่น 22 ก.พ. 67 (มีใบความรู้)
  การประดิษฐ์ ดอกกระเจียว 29 ก.พ. 67 (มีใบความรู้)
  การประดิษฐ์ดอกพุดตาน 7 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑o
  ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ