ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด และ ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง 1.1 เกษตรคู่บ้าน
  เกษตรสำคัญไฉน 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน และความรู้)
  รู้จักประเภทของเครื่องมือการเกษตร 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  รู้จักผักสวนครัว 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การขยายพันธุ์ ผักสวนครัว 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลักการปลูกผักสวนครัว 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัว 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปลูกผักสวนครัว (1) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปลูกผักสวนครัว (2) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  บำรุงราก บำรุงดิน 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง 2.1 สานฝันสู่งานประดิษฐ์
  รู้จักความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 19 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การประดิษฐ์กล่องดินสอหรรษา 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 9 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋ง 16 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)
  การประดิษฐ์รถของเล่น 23 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)
  การประดิษฐ์ ดอกกระเจียว 2 มี.ค. 66 (มีใบความรู้)
  การประดิษฐ์ดอกพุดตาน 9 มี.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑o
  ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 16 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ