ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูแก้วตา ชิตเพชรและครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูแก้วตา ชิตเพชรและครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด

ครูแก้วตา ชิตเพชรและครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ