ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์และครูจันทิมา อนุกูล

ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์และครูจันทิมา อนุกูล
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยที่ 6 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ