ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 128
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง

ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ปฐมวัย 2564/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 3 ตัวเรา

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ