ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจิราภรณ์ พยัพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจิราภรณ์ พยัพฤกษ์

ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจิราภรณ์ พยัพฤกษ์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำเนิดศิลป์
เรื่อง 1.1 เรื่อง จุด
1
  เรื่อง จุด 21 พ.ค. 63
เรื่อง 1.2 เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น
1
  เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น 28 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 เรื่อง เส้นกับจินตนาการ
1
  เรื่อง เส้นกับจินตนาการ 4 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.4 เรื่อง รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
1
  เรื่อง รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 11 มิ.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จินตนาการหรรษา
เรื่อง 2.1 เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
1
  เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 18 มิ.ย. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง วาดภาพธรรมชาติ
1
  เรื่อง วาดภาพธรรมชาติ 25 มิ.ย. 63
เรื่อง 2.3 เรื่อง สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบ
1
  เรื่อง สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบ 2 ก.ค. 63
เรื่อง 2.4 เรื่อง สีสีนสัตว์ทะเล
1
  เรื่อง สีสีนสัตว์ทะเล 9 ก.ค. 63
เรื่อง 2.5 เรื่อง สนุกกับการทดลองสี
1
  เรื่อง สนุกกับการทดลองสี 9 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 3.1 เรื่อง งานทัศนศิลป์ที่พบในชีวิตประจำวัน
1
  เรื่อง งานทัศนศิลป์ที่พบในชีวิตประจำวัน 23 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดนตรีพาเพลิน
เรื่อง 4.1 เรื่อง สีสันเส้นเสียง
1
  เรื่อง สีสันเส้นเสียง 30 ก.ค. 63
เรื่อง 4.2 เรื่อง จังหวะเพลินใจ
1
  เรื่อง จังหวะเพลินใจ (1) 6 ส.ค. 63
2
  เรื่อง จังหวะเพลินใจ (2) 13 ส.ค. 63
เรื่อง 4.3 เรื่อง ขับขานบทเพลง
1
  เรื่อง ขับขานบทเพลง 20 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 นาฏศิลป์น่ารู้
เรื่อง 5.1 เรื่อง ลีลาเลียนแบบ
1
  เรื่อง ลีลาเลียนแบบ (1) 27 ส.ค. 63
2
  เรื่อง ลีลาเลียนแบบ (2) 3 ก.ย. 63
เรื่อง 5.2 เรื่อง นาฏยศัพท์
1
  เรื่อง นาฏยศัพท์ 10 ก.ย. 63
เรื่อง 5.3 เรื่อง ภาษาท่า
1
  เรื่อง ภาษาท่า 17 ก.ย. 63
เรื่อง 5.4 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
1
  เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย 24 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 1,668 11 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 959 0 ศิลปะ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 1,668 11 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 959 0 ศิลปะ