ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอนโดย ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 ภูมิใจในท้องถิ่น
  สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน(1) 31 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน (2) 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ (1) 28 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ (2) 4 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว (1) 18 ก.ย. 66 (มีใบงาน )
๑o
  เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว (2) 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ