ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงค์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงค์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ปาย | 07.03.24 | 767 1 ประวัติศาสตร์
  1. Post By นางสาว | 27.02.24 | 851 6 ประวัติศาสตร์
  2. Post By Makawat | 06.03.24 | 809 3 ประวัติศาสตร์
  3. Post By ปาย | 07.03.24 | 767 1 ประวัติศาสตร์