แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางสาวชาวิณี สำลี ( aom.samlee.ch@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 09.11.22

  คู่มือครูและชุดกิจกรรมของนักเรียนบางวิชาไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่มีรายละเอียดข้อมูล

  ดำเนินการติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์คู่มือครูและชุดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ได้ ตรวจสอบพบไฟล์สามารถใช้งานได้ปกติ คุณครูผู้ใช้งานดำเนินการทดสอบพร้อมกันปัจจุบันสามารถโหลดไฟล์และเปิดใช้งานได้ปกติ หากพบปัญหาครั้งถัดไป แนะนำคุณครูผู้ใช้งานตรวจสอบสัญญาณ Internet และโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดไฟล์ PDF ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


 2. โดย อาซีย๊ะห์ ( arseeyah1264@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.11.22

  ขอคู่มือครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กับ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แนะนำติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ในเวลา 08.30-16.30 ขอบคุณค่ะ


 3. โดย รุ่งนภา การุณ ( dew_rungnapa_37@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 01.11.22

  วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ไม่สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ ต้องทำอย่างไร

  ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ พร้อมดำเนินการแก้ไข ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ปอรยา สุวรรณสิทธิ์ ( porayas63@nu.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.10.22

  ไม่สามารถดูรายการล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้ ไม่มีรายการให้เลือกเลยค่ะ

  ดำเนินการติดต่อกลับ พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำคุณปอรยา ติดต่อสอบถามเงื่อนไขข้อมูลรายการการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาที่ต้องการได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โทรศัพท์ 032 520 481 วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น.-16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นายอีหมาด คาเร็ง ( emardsbss@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.10.22

  จานรับสัญญานดาวเทียมชำรุจ เนื่องจากพายุ จึงไม่สามารถรับสัญญาน ได้ครับ

  ดำเนินการติดต่อกลับ แนะนำคุณนายอีหมาด เปลี่ยนแขนติดตั้งหัว LNB ที่ชำรุดใหม่ และทำการปรับหน้าจานเพื่อรับชม DLTV อีกครั้ง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ 032-515457-8 ต่อ 1130-1131 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอบคุณค่ะ