แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ภณัชญ์กมน สุขกะระ ( panutkamon9808@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 08.05.23

  สอบถามว่าปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะมีการจัดส่งคู่มือให้นักเรียนอีกหรือไม่ค่ะ

  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ จะดำเนินการจัดส่งในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นางสาวธีรวรรณ รักโคตร ( rawanrukkhot@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 03.05.23

  สอบถามเกี่ยวกับการขอรับอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โทรทัศน์และชุดรับสัญญาณ เพราะทางโรงเรียนอุปกรณ์ที่ใช้ชำรุดจนไม่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

  แนะนำติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด ขอบคุณค่ะ


 3. โดย สุธาทิพย์ รุ่งเจริญ ( 55031040104z@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 03.04.23

  กล่องไม่มีสัญญาณ

  ดำเนินการติดต่อกลับ คุณสุธาทิพย์ กล่องที่ไม่มีสัญญาณคือ กล่อง Digital life เนื่องจากปัจจุบันได้ยุติการใช้งานแล้ว แนะนำคุณสุธาทิพย์ เปลี่ยนกล่องรับสัญญาณเป็น Ku-Band เพื่อรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ศศิกานต์ ( sasikant52110@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.03.23

  ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน/ใบงานไม่ได้ค่ะ

  ดำเนินการทดลองดาวน์โหลด หน้าเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นปีการศึกษา รายวิชา ชั้นเรียน และหน่วยการเรียนรู้ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย วิฑูร ช่วยแท่น ( vitoon3099@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.03.23

  ผมเข้าสู่ระบบไม่ได้ครับเพื่อหาข้อสอบปลายภาคครับ

  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิได้ให้บริการเครื่องมือชี้วัด (ข้อสอบ) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 เวลา 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ