แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย สิรยา พวงขจร ( sschool16@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 14.09.23

  ทีวีหน้าจอดำ แต่มีไฟเข้า

  ดำเนินการติดต่อกลับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวทีวีไฟสแตนบายหน้าจอขึ้นสีแดง แต่ไม่สามารถเปิดได้ แนะนำทดลองสลับรีโมททีวีแบบเดียวกัน เพื่อทอสอบว่าเป็นที่ตัวทีวีหรือตัวรีโมท หากยังไม่สามารถใช้งานได้แนะนำคุณสิรยา แจ้งช่างในพื้นที่เข้าตรวจสอบแก้ไขอีกครั้ง เนื่องจากทีวีสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ว ขอบคุณค่ะ


 2. โดย อภัย ( sinbat8426@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 05.09.23

  ทีวีจอแตก/เสีย ใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 เครื่อง

  ขอแจ้งข้อมูลดังนี้ค่ะ  1. ทีวีจอที่เสียได้รับจัดสรรจากมูลนิธิฯปีไหนค่ะ หากยังอยู่ในการรับประกัน สามารถแจ้งบริษัทผู้เข้าดำเนินการติดตั้งได้เลยนะคะ  2. กรณีทีวีจอแตกไม่อยู่ในการรับประกันค่ะ   ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นายเกียรติตระการ พลค้อ ( ifjrst@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 29.08.23

  เว็บไซต์ DLTV ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ Display Name และไม่สามารถอัพโหลดรูปโปรไฟล์ได้

  เบื้องต้นประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบสามารถเปลี่ยน  Display Name และอัพโหลดรูปได้ปกติ แนะนำคุณเกียรติตระการ ตรวจสอบเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานในการเปิดเว็บไซต์ ทำการอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วทดลองเปลี่ยน Display Name และอัพโหลดรูปอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ


 4. โดย นางอรุณี ศรีสุนทร ( arunee2315@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 25.08.23

  สัญญาณขัดข้อง

  ดำเนินติดต่อกลับ แนะนำการวิธีการตรวตสอบสัญญาณและการแก้ไขเบื้องต้น หากยังไม่สามารถใช้งานได้แจ้งคุณอรุณี ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าดำเนินการติดตั้งอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นางสาวเกศรา ขันธวิชัย ( careketsara20@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 10.08.23

  ไม่มีปุ่มฟังก์ชั่นคู่มือแผนการสอนระดับชั้นอนุบาล

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สอบถามข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 ขอบคุณค่ะ