แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย Mr. Bandit Sinsakun ( ditladprao@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.07.21

  ใครทำเว็บไซค์นี้. จะถามว่า. แผนงานที่ นร.ใน วีดีโอ เค้าใช้เรียนกันทำไม ไม่มีให้ ดาวโหลดในเว็บไซค์นี้. ไปศึกษาการทำเว็บไซค์ซะใหม่ ลองนั่งทบทวนดู สมมุติให้ตัวเอง เป็น ผู้เรียน หรือ นักเรียน แล้ว สิ่งที่ ผู้เรียน หรือ นร. ต้องการมีอะไรบ้าง เอาให้ ละเอียด ระดมความคิดกันหลายๆคนจะได้ไม่หลุด. แล้วปรับปรุ่งเว็บไซค์ ใหม่. เพิ่มเติ่มส่วนที่ยังขาดหายไปซะ เมนูต่างๆ ทำเป็น กราฟิค ง่ายๆ. หรือ ทำ youtube ส่วนวิธีใช้ เว็บไซค์ ก็ได้ ถ้ากลัวผู้ใช้ไม่เข้าใจ. แต่ ประการแรก ไปเพิ่มเติม ส่วนที่ยังขาดหายไปก่อน.
  ดิษลาดพร้าว (โปรแกรมเมอร์สมัครเล่น)

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV แนะนำผู้ใช้งานปลายทางเข้าศึกาาขั้นตอนการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนได้ที่ https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10708/1001 และ ช่องทางการดาวน์โหลดคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10713/1001 ขอบคุณค่ะ (หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 03 251 5457-8 ต่อ 1131 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)  ***หมายเหตุ***วิดีโอ เสียง ภาพ การเรียนการสอน และคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล (อ.1-3) ประถมศึกษา (ป.1-6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา โดยมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อผู้อื่นหรือสาธารณชนเพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า หรือการกระทำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มูลนิธิฯ


 2. โดย นางสาวรวยดา สะแม ( attarbiah.islamic@hmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 01.07.21

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ไม่มีคู่มือครูและแผนการเรียนรู้
  อยากได้คู่มือและแผนการเรียนรู้ด้วยค่ะ วิชาอื่นมี ยกเว้นคณิตศาสตร์ที่ไม่มีค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการสนับสนุนวีดีโอการเรียนการสอนจาก สสวท. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิฯ โทร 02 282 6734 ในเวลา 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ชานนท์ มีเอี่ยม ( raiwin.me@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.06.21

  - เอกสารเช่นคู่มือการสอน ใบงานต่างๆ ควรมีระบบค้นหา เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัดใบงานต่างๆ มีจำนวนเยอะมาก
  - ตั้งใจให้บุตรหลานทำใบงานประกอบกับการดูออนไลน์ แต่ใช้เวลาค้นหานานมากเนื่องจากไม่มีระบบค้นหาเอกสาร

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอน ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด่สวน์โหลดได้ที่ https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10708/1001 ขอบคุณค่ะ


 4. โดย กิรณา รุณภัย ( mukkypoko@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.06.21

  ไม่สามารถเข้าดูวิดีโอตามลิ้งนี้ได้ค่ะ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/5913
  (รายการ การเลือกใช้สารอย่างปลอดภัย 13 พ.ย. 61)

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ปัจจุบัน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2564 คุณกิรณาสามารถรับชมได้ที่ https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/6/34554345 ขอบคุณค่ะ


 5. โดย วริศรา ริพล ( 2539pare310139@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 10.06.21

  แบบฝึกหัดสังคมกับประวัติศาสตร์ซ้ำกัน ป.2

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเล่มเดียวกัน โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ รายวิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 1 อยู่หน้าที่ 1-47 และประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 อยู่หน้าที่ 48-71 ขอบคุณค่ะ