แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย จิตเจริญ ยิ้มพราย ( chitcharoen@dltv.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 08.05.18

  ไม่สามารถรับชมการเรียนการสอนได้ครับ
  เปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณเป็นระบบ HD
 2. โดย ทดสอบ ( test@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 08.05.18

  ทดสอบแจ้งปัญหา
 3. โดย ทดสอบเว๊ปไซต์ ( supercheng2560@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.05.18

  Test
 4. โดย asdadas ( oatiz@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 06.05.18

  dasdasdsd