แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย สุรดา แซ่กัว ( surada141@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 09.05.18

  นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอน
  สามารถใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1
 2. โดย จิตเจริญ ยิ้มพราย ( chitcharoen@dltv.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 08.05.18

  ไม่สามารถรับชมการเรียนการสอนได้ครับ
  เปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณเป็นระบบ HD
 3. โดย ทดสอบ ( test@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 08.05.18

  ทดสอบแจ้งปัญหา
 4. โดย ทดสอบเว๊ปไซต์ ( supercheng2560@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.05.18

  Test
 5. โดย asdadas ( oatiz@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 06.05.18

  dasdasdsd