แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ส่งสุข เสาศิริ ( krumomkalan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.05.18

  ดูผ่านออนไลด์ไม่ได้
  กำลังดำเนินการแก้ไขครับ
 2. โดย นางสาวศิริพร เวียงสิมา ( srp1508@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  1. ชั่วโมงสอนล่วงหน้าช่องใด,เวลาใด
  2. .ใบงานของการสอนล่วงหน้าเผื่อเตรีมการสอนอยู่ตรงไหน
  1.สามารถตรวจสอบได้จากเมนู ตารางออกอากาศครับ
  2.กำลังดำเนินการอัพขึ้นเว็บไซด์ตามระดับและกลุ่มรายวิชาครับ
 3. โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา อภิรัตน์ชานนท์ ( tuktik_kitty140@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  ใบงานเราสามารถดาวน์โหลดได้จากไหนค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 4. โดย นายพันธุ์พฤกษา อินทนนท์ ( punprueksa_i@kkumail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.05.18

  ไฟล์วิดีโอที่อัพโหลดมีเสียงเบา ช่วยแก้ไขด้วยครับ
  เป็นไฟล์วิดีโอ วิชาอะไร ระดับชั้นไหนครับ
 5. โดย เมตตา อวยสวัสดิ์ ( Mettaouy2506@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  ดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไหนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user