แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายชัย ศรีสูงเนิน ( chai.sree@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 16.05.18

  แผนการสอนของชั้น ป.4 แต่ละสาระโหลดแล้ว เป็นคณิตศาสตร์ทุกสาระเลยครับ...เช่น โหลดไทย ก็เป็นคณิต โหลดวิทย์ ก็เป็นคณิตครับ...ขอบคุณครับผม
  แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ขออภัยมา ณ ที่นี้
 2. โดย นายเธวิญ เย็นใจ ( tewinnew@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.05.18

  เทปกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 ไม่สามารถเปิดดูได้ครับ
  ดูได้จากลิงค์นี้ครับ https://dltv.ac.th/teachplan/lists/6/8000/0
 3. โดย นางเยือกเย็น สมภักดี ( Yueakyen03@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.05.18

  โหลดกำหนดการสอนและแผนการสอนไม่ได้ค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 4. โดย นางเยือกเย็น สมภักดี ( Yueakyen03@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.05.18

  โหลดกำหนดการสอนและแผนการสอนไม่ได้ค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 5. โดย นางเยือกเย็น สมภักดี ( Yueakyen03@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.05.18

  โหลดกำหนดการสอนและแผนการสอนไม่ได้ค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user