แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย เพชรดำ ธนูศรี ( phetdam1@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.05.18

  ตามที่ได้รับการประชาสัมพันธ์การใช้ DLTV จะมีการแขวนบทเรียน สื่อ เนื้อหา ล่วงหน้า 3 วัน ซึ่งขณะนี้ เว็บไซต์ ยังไม่มีอะไรที่กล่าวเลยครับ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 2. โดย นายสุทัด ทองพิมล ( touch.za2010@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 14.05.18

  กล่องรับสัณญานบางห้องเรียนเสียใช้การไม่ได้ครับ
  สามารถซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิด KU band ที่รองรับ HD มาติดตั้งทดแทนได้เลยครับ
 3. โดย นายศรายุช เชาว์ชาญ ( ndsahamit@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.05.18

  ทางดรงเรียนมีความประสงค์ใช้ DLTV เต็มรูปแบบ แต่คุณครูดาวโหลดแผนการสอนและใบความรู้และใบงานไม่ได้ครับ กำหนดการสอนตั้งแต่
  กลุ่มสาระฯสังคมเป็นต้นไปไม่มี ตารางจัดประสบการ อนุบาล 1-3 ไม่มี ณ 14 พ.ค.2561 ครับ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 4. โดย ศุภกิตติ์ ไชยพยัญ ( supakit.ter@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 13.05.18

  การค้นหาไฟล์ดาวโหลดไม่สามารถค้นหาได้
 5. โดย กนกพร หนุนทรัพย์ ( friendly_kn@windowslive.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 12.05.18

  ขออนุญาตสอบถามเรื่อง หนังสือคู่มือ ค่ะ
  รบกวนช่วยตรวจสอบว่าปีนี้ทางโรงเรียนจะได้คู่มือไหมคะ

  ขอบคุณค่ะ
  - ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ทางสพฐ. เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ และส่งให้โรงเรียนปลายทางเอง
  คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้
  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โรงเรียนปลายทางสามารถใช้คู่มือครูพระราชทานของเดิม เทอม 1/2560 ได้
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) มูลนิธิงดการถ่ายทอดการสอนรูปแบบเดิม แต่จะออกอากาศเฉพาะรายวิชา
  ที่สำคัญและจำเป็น