แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย สุราตรี พันธ์เพชรกุล ( suratree_4400@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  ระบบเสียงไม่ดี เสียงแตกฟังไม่ชัดทุกโรงเรียน( จากเพื่อนเครือข่ายครูป.1)
  เฉพาะชั้นป.1
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ
 2. โดย สิริมา ปานหวาน ( mahnow@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  ระบบเสียงไม่ชัดเจน ชั้น ป.1
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ
 3. โดย นางวิลันดร พร้อมสุข ( ningprom@yahoo.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.05.18

  การถ่ายทอดออกอากาศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีปัญหาเรื่องเสียงที่ส่งสัญญาณถ่ายทอดออกมาเป็นเหมือนเสียงก้อง เอคโค่ ฟังไม่ค่อยชัดเจน
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ
 4. โดย จุฑาภรณ์ สิบทัศน์ ( juthap08@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.05.18

  ไม่สามารถโหลดใบงานชั้นป.3 ได้ค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 5. โดย นายสยาม บุญมา ( loytale55@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.05.18

  สัญญาณ DLTV 1 ชั้น ป.1 สัญญานเสียงฟังไม่ชัดเจน (ฟังไม่รู้เรื่อง)
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ