แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ศุภกิตติ์ ไชยพยัญ ( supakit.ter@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 13.05.18

  การค้นหาไฟล์ดาวโหลดไม่สามารถค้นหาได้
 2. โดย กนกพร หนุนทรัพย์ ( friendly_kn@windowslive.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 12.05.18

  ขออนุญาตสอบถามเรื่อง หนังสือคู่มือ ค่ะ
  รบกวนช่วยตรวจสอบว่าปีนี้ทางโรงเรียนจะได้คู่มือไหมคะ

  ขอบคุณค่ะ
  - ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ทางสพฐ. เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ และส่งให้โรงเรียนปลายทางเอง
  คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้
  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โรงเรียนปลายทางสามารถใช้คู่มือครูพระราชทานของเดิม เทอม 1/2560 ได้
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) มูลนิธิงดการถ่ายทอดการสอนรูปแบบเดิม แต่จะออกอากาศเฉพาะรายวิชา
  ที่สำคัญและจำเป็น
 3. โดย นายสิริวัฒน์ พูนนาค ( siriwat.poonnak@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.05.18

  การดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้มีปัญหาครับ
  1. เนื้อหาไม่ตรงกับหมวดหมู่ครับ
  2. การค้นหาตามหมวดหมู่ใข้ไม่ได้ครับ
  กำลังดำเนินการแก้ไขครับ สามารถดาวน์โหลดสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ได้ครับ https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1
 4. โดย นายณัฐวุฒิ ผังรักษ์ ( nat50060623@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 11.05.18

  ถ้าตารางออกอากาศไม่ตรงกับตารางสอนของครูปลายทาง ครูปลายทางจะสามารถรับชมการสอนย้อนหลังได้หรือไม่ครับ
  ได้ครับ ขณะนี้กำลังดำเนินการรายการย้อนหลังให้ ซึ้งคุณครูจะสามารถดูได้ก่อนออกอากาศทางดาวเทียมล่วงหน้า 3 วัน เพื่อเป็นการเตรียมการสอน ก่อนการรับชมพร้อมนักเรียนในวันออกอากาศจริง โดยเข้าไปที่ www.dltv.ac.th เลือกช่วงชั้นและรายวิชาที่สนใจครับ ขออภัยถ้าช่วงนี้ยังไม่สมบูรณ์
 5. โดย สุรดา แซ่กัว ( surada141@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 09.05.18

  นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอน
  สามารถใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1