แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายสยาม บุญมา ( loytale55@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.05.18

  สัญญาณ DLTV 1 ชั้น ป.1 สัญญานเสียงฟังไม่ชัดเจน (ฟังไม่รู้เรื่อง)
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ
 2. โดย Nared แหวนวงษ์ ( naynresh@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.05.18

  ไม่สามารถโหลดแผนการสอน และใบงานได้ครับ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 3. โดย นิวัฒน์ กองแก้ว ( niwat.kongkeaw@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.05.18

  สาระสุขศึกษาพลศึกษา ชั้นป.4,5,6 เสียงของวีดีโอค่อยมาก
  ขอบคุณครับ จะทำการตรวจสอบสอบและแก้ไขให้ครับ
 4. โดย นายณัฐวุฒิ ผังรักษ์ ( nat50060623@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.05.18

  เสียงครูต้นทางวิชาคณิตศาสตร์ป.6เบามากครับ
  เบื้องต้น ลองเร่งเสียงที่กล่องรับสัญญาณให้สุด แล้ว ไปปรับเสียงให้ดังและเบา ที่โทรทัศน์ ครับ
 5. โดย นายณัฐวุฒิ ผังรักษ์ ( nat50060623@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.05.18

  เสียงครูต้นทางวิชาคณิตศาสตร์ป.6เบามาก โรงเรียนปลายทางไม่ค่อยได้ยิน ถ้าเวลาที่มีฝนตกจะไม่ได้ยินเลยครับ
  ขอบคุณครับ จะทำการตรวจสอบและแก้ไขครับ