แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางจามรี ศรีสุขสวัสดิ์ ( oil_a2525@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  สัญญาณไม่ดีขาดๆหายเสียงหายบางครั้งดูไม่ได้เลย
  ขอบคุณครับ จะดำเนินการตรวจเช็คและแก้ไขครับ
 2. โดย ฉวีวรรณ เหลี่ยมวัฒนา ( clchaweewan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  เสียงไม่ชัด อู้อี้ เสียงแตกพร่าๆ ฟังไม่รุ้เรื่องค่ะ
  ช่วยระบุ ด้วยครับว่าเป็นวิชา อะไร ระดับชั้นไหน และออกกาศเมื่อไหร่ จะได้รีบดำเนินการแก้ไข ให้ ครับ
 3. โดย สุราตรี พันธ์เพชรกุล ( suratree_4400@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  ระบบเสียงไม่ดี เสียงแตกฟังไม่ชัดทุกโรงเรียน( จากเพื่อนเครือข่ายครูป.1)
  เฉพาะชั้นป.1
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ
 4. โดย สุราตรี พันธ์เพชรกุล ( suratree_4400@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  ระบบเสียงไม่ดี เสียงแตกฟังไม่ชัดทุกโรงเรียน( จากเพื่อนเครือข่ายครูป.1)
  เฉพาะชั้นป.1
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ
 5. โดย สุราตรี พันธ์เพชรกุล ( suratree_4400@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  ระบบเสียงไม่ดี เสียงแตกฟังไม่ชัดทุกโรงเรียน( จากเพื่อนเครือข่ายครูป.1)
  เฉพาะชั้นป.1
  แจ้งฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินแก้ไข ให้ แล้ว ครับ ขอบคุณครับ