แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายเธวิญ เย็นใจ ( tewinnew@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  หาแหล่งดาวโหลดเอกสารประกอบการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนได้ครับ ควรมีการแก้ไขและแจ้งโดยด่วนด้วยครับ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 2. โดย นายวิฉัตร มาสภา ( rongwichat@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  คลิกที่เมนูดาวน์โหลด แล้วคลิกแผนการสอน ระดับชั้น รายวิชา ตามลำดับ แต่ข้อมูลไม่กรองให้ ไม่ว่าจะคลิกแผนการสอนชั้นไหนขึ้นเหมือนเดิม แต่เลือกทีละหน้าได้ แต่ชื่อแผนกับข้อมูลภายในแผนไม่ตรงกัน คลิกภาษาไทยได้ ตัวอย่างข้อสอบคณิต ฝากตรวจสอบและหาทางแก้ไขให้ด้วยครับ
  ทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขครับ ขอบคุณครับ
 3. โดย นายวิฉัตร มาสภา ( rongwichat@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.05.18

  สัญญาณขัดข้อง และ ไม่มีสัญญาณ
  1.เช็คอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณ ทั้งจานดาวเทียม สายสัญญาณ เครื่องรับ ว่าต่อถูกต้องหรือไม่
  2.เช็คระดับสัญญาณจากดาวเทียมว่าได้เท่าไหร่ ไม่ควรต่ำกว่า 60%
 4. โดย นางสาวเมตตา ขนิฐรัตน์ ( fuarm0217@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  ไม่ทราบว่าเนื้อหาของมัธยมศึกษารับชมดูย้อนหลังได้วันไหนคะ พอดีไม่สามารถเปิดเข้าไปดูย้อนหลังได้คะ แต่ของประถมศึกษาสามารถดูได้คะ ขอบคุณมากคะ
  จากลิงค์นี้ได้เลยครับ https://learnonline.dlf.ac.th/site/ondemand
 5. โดย ภรณ์ณพัชญ์ พันธ์พงษ์ ( may22536@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.05.18

  ไม่สามารถค้นหาแผนการสอนโดยเลือกค้นเฉพาะชั้นปีและรายวิชาได้
  สามารถใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1