แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายเกริกตระการ ปะวะเสนัง ( kerktrakan23@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.03.23

  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2565 รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเเทคโนโลยี สังคม ภาษาต่งประเทศ การงานอาชีพ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา หน้าที่พลเมือง ต้านทุจริต และศิลปะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิได้ให้บริการเครื่องมือชี้วัด (ข้อสอบ) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 เวลา 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 2. โดย ยุพาวดี สังขวรรณ ( khongorushimaru@hotmail.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 03.03.23

  ไม่ทีสัญญาณ รีโมทกดไม่ได้

  ดำเนินการติดต่อกลับ คุณยุพาวดี แนะนำสังเกตุที่ตัวกล่องว่าเป็นกล่อง PSI HD และทดลองใช้รีโมทของเครื่องอื่นกดเปิดใช้งาน เบื้องต้น วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 จะดำเนินการติดต่ออีกครั้ง เนื่องจากขณะสนทนาไม่สะดวกตรวจสอบตัวกล่อง ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ีuraiwan ( uraiwanpinatha@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 24.02.23

  รบกวนขอแผนการสอน ชั้นอนุบาล 1-3 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2565 ด้วยค่ะ .....ขอบพระคุณค่ะ

   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ภคพงศ์ ทวิชศรี ( kru.phakapong06@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.02.23

  บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (2) ไฟล์สื่อเป็นของ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (1) รบกวนเปลี่ยนใหม่ให้หน่อยครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขสื่อประกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (2) เรียบร้อย ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นางสาวกัลยา อิ่มเอิบ ( kanlaya0861698614@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 07.02.23

  ช่องอนุบาลดูไม่ได้คะ

  ดำเนินการติดต่อกลับคุณกัลยา ไม่มีผู้รับสาย ตรวจสอบการชมสด และรับชมผ่านเว็บไซต์ สามารถรับชมการเรียนการสอนในระดับชั้นอบุบาล 1-3 ได้ปกติ หากคุณกัลยา ยังพบปัญหาการใช้งานดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ 032-515457-8 ต่อ 1130-1131 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอบคุณค่ะ