แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายอาทิตย์ ยาโน ( atityano@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 23.02.24

  จอทีวีเสีย ดำเนินการอย่างไรครับ

  แนะนำติอต่อบริษัทผู้ให้บริการที่ Call Center Samart 02-5831221 ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นางสาวรัตติกาล หนูคงนุ้ย ( Ida61335@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 20.02.24

  อยากได้ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.4-ป.6ค่ะ

  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ตามรายวิชา มิได้ให้บริการด้านเครื่องมือชี้วัดผลการเรียน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ค่ะ


 3. โดย สุธน ( disoman@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 19.02.24

  ชมสด ชั้น ป.1 ป. 2 ป.5 ป.6 ไม่ได้ครับ มีแต่การ์ตูนวนไปวนมาครับ

  ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยค่ะ สามารถรับชมได้ปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ศศิชา มากลิ่น ( sasicha.b@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 09.01.24

  อยากขอทราบรายละเอียดของอุปกรณ์ ราคา ของชุดอุปกรณ์DLTV ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,500 โรงเรียนค่ะ

  แนะนำคุณศศิชา สอบถามรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734 (ในวันและเวลาราชการ) ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นายวุฒิชัย ออมสิน ( wuttichai25122@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.01.24

  อยากได้เล่มหลัักสูตร DLTV ทุกวิชา ทุกชั้นเรียนครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  แนะนำคุณวุฒิชัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02 282 6734  ต่อ 1602 (ในวันและเวลาราชการ) ขอบคุณค่ะ