แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นิตยา มาปัด ( nittayamapad@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 21.09.22

  ไม่สามารถดูรายการล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้ ไม่มีรายการให้เลือกเลยค่ะ

  ดำเนินการตรวจสอบ ไฟล์วิดีโอการเรียนการสอนสามารถเข้ารับชมได้ปกติ ประสานงานติดต่อกลับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นการรับชมผ่านเว็บไซต์โดยใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome แนะนำคุณนิตยา ทดลองอัพเดทเบราว์เซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน หรือลบเบราว์เซอร์ จากนั้นทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดอีกครั้ง หริอสามารถทดลองเข้าใช้งานเว็บไซต์ DLTV ผ่านเบราว์เซอร์ตัวอื่นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ 03 251 5457-8 ต่อ 1130-1131 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 2. โดย รัชฐญาธารีพฤกษ์ ( rachthaya.v11@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 12.09.22

  พบปัญหา dltv ช่องป 5 ไม่มีเสียงค่ะนอกนั้นปกติทุกช่องค่ะ

  ดำเนินการตรวจสอบสามารถรับชมภาพและเสียงได้ปกติ หากยังพบปัญหาการใช้งานดังกล่าว กรุณาติดต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ 03 251 5457-8 ต่อ 1130-1131 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นายวิชชพล ไชยประทุม ( vitsapuw2509@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 08.09.22

  ดาวโหลข้อสอบได้ที่ไหนครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ตามรายวิชา มิได้ให้บริการด้านเครื่องมือชี้วัดผลการเรียน หรือข้อสอบ  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม แนะนำติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถมศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 032-514-170 ฝ่ายมัธยมศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 032-522-345 ขอบคุณค่ะ


 4. โดย นางสาวกาญจนา กุลเพ็ง ( karnna687@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.09.22

  ไม่สามารถเปิดวีดิโอได้คะ

  ปัจจุบันดำเนินการตรวจสอบสามารถรับชมได้ปกติ กรณีเป็นการรับชมผ่านเว็บไซต์โดยใช้งาน เบราว์เซอร์ Google Chrome แนะนำคุณกฤษา ทดลองอัพเดทเบราว์เซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน หรือลบเบราว์เซอร์ จากนั้นทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดอีกครั้ง หริอสามารถทดลองเข้าใช้งานเว็บไซต์ DLTV ผ่านเบราว์เซอร์ตัวอื่นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ 03 251 5457-8 ต่อ 1130-1131 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 5. โดย กฤษา นาสมวาส ( narumon8918@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.09.22

  เปิดวีดีโอไม่ได้

  ปัจจุบันดำเนินการตรวจสอบสามารถรับชมได้ปกติ กรณีเป็นการรับชมผ่านเว็บไซต์โดยใช้งาน เบราว์เซอร์ Google Chrome แนะนำคุณกฤษา ทดลองอัพเดทเบราว์เซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน หรือลบเบราว์เซอร์ จากนั้นทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดอีกครั้ง หริอสามารถทดลองเข้าใช้งานเว็บไซต์ DLTV ผ่านเบราว์เซอร์ตัวอื่นได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ 03 251 5457-8 ต่อ 1130-1131 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอบคุณค่ะ