แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ชานนท์ มีเอี่ยม ( raiwin.me@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.06.21

  - เอกสารเช่นคู่มือการสอน ใบงานต่างๆ ควรมีระบบค้นหา เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัดใบงานต่างๆ มีจำนวนเยอะมาก
  - ตั้งใจให้บุตรหลานทำใบงานประกอบกับการดูออนไลน์ แต่ใช้เวลาค้นหานานมากเนื่องจากไม่มีระบบค้นหาเอกสาร

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอน ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด่สวน์โหลดได้ที่ https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10708/1001 ขอบคุณค่ะ


 2. โดย กิรณา รุณภัย ( mukkypoko@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.06.21

  ไม่สามารถเข้าดูวิดีโอตามลิ้งนี้ได้ค่ะ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/5913
  (รายการ การเลือกใช้สารอย่างปลอดภัย 13 พ.ย. 61)

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ปัจจุบัน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2564 คุณกิรณาสามารถรับชมได้ที่ https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/6/34554345 ขอบคุณค่ะ


 3. โดย วริศรา ริพล ( 2539pare310139@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 10.06.21

  แบบฝึกหัดสังคมกับประวัติศาสตร์ซ้ำกัน ป.2

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเล่มเดียวกัน โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ รายวิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 1 อยู่หน้าที่ 1-47 และประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 อยู่หน้าที่ 48-71 ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ปริชญา ( yong.yong135@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 31.05.21

  ใบงานของนักเรียนชั้น ป.4 มีเนื้อหาซ้ำกัน ของวันที่ 1 2 และ 4 มิถุนายน 2564

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบ ใบความรู้รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1, 2 และ 4 มิถุนายน จะใช้ใบความรู้เดียวกัน เหมือนกันทั้ง 3 วัน เนื่องจากเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนต่อเนื่องกัน ขอบคุณค่ะ


 5. โดย อริสา แจ้งวงษ์ ( beebee9402@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 29.05.21

  ไม่สามารถดาวโหลดคู่มือสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ป.6 ได้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้คู่มือครู ปีการศึกษา 1/2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ขอบคุณค่ะ