แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย รัตนรัตน์ ( kibsy29325@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 29.04.22

  ดูบทเรียนไม่ได้ค่่ะดาวโหลด ภาคเรียน ที่ 1/2564 ไม่ได้

  เนื่องจากเว็บไซต์ DLTV ขัดข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย ณัฐภาส์ ยุทธนา ( nattapapear248@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 28.04.22

  จะทำการปรับปรุงแก้ไขเสร็จวันไหนหรอคะ

  เนื่องจากเว็บไซต์ DLTV ขัดข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย จินดา ( jinda.tr@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 28.04.22

  ดูบทเรียนไม่ได้ครับ ไฟล์ก็โหลดไม่ได้ครับ

  เนื่องจากเว็บไซต์ DLTV ขัดข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย รัชนี ( noknok152516@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.04.22

  ไม่สามารถโหลดสื่อได้ เกมการศึกษาได้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  เนื่องจากเว็บไซต์ DLTV ขัดข้อง ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย จินดา ( jinda.tr@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.04.22

  เปิดดูสื่อการเรียนไม่ได้ครับ

  เนื่องจากเว็บไซต์ DLTV ขัดข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ