แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ปภัสรดา ศรีนาคนิล ( ninrada23@gmail.com ) ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  ติดต่อสอบถาม | 19.09.21

  หาเฉลยไม่พบ
 2. โดย นางสาวสิริลักษณ์ รัตนะ ( fkaew53@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.08.21

  การเฉลยแบบฝึกหัดในคู่มือครูคำตอบผิด ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 แบบฝึกที่ 1.12 ข้อ 5 ตอบ 72 ไม่ใช่ 144
  รบกวนตรวจสอบ และแก้ไขคำตอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดำเนินการประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 


 3. โดย สมาพร รูปศรี ( Sp4855@Outlook.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 22.08.21

  เฉลยแบบฝึกหัดชุดกิจกรรมการเรียนชั้นป.5และป.6

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 02 282 6734 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ภาริณี พูดคล่อง ( boy86_88@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 20.08.21

  vdo กับใบงานไม่ตรงกัน วิชาภาษาไทย ป.4

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ ( babybest888@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.08.21

  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 วันที่ 20 ส.ค. 64 ไม่มีแบบฝึกหัด 2.12 ให้ดาวน์โหลดเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน..ครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะดำเนินอัพโหลดไฟล์แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ