โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Admin dltv | 05 ก.ค. 2567
194

   วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.45 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล

   การนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำชมขั้นตอนการบันทึกรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ ในส่วนงานฝ่ายสื่อการสอน ,ฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ,ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศอัตโนมัติ ,ระบบการตัดต่อรายการ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง และฉากเสมือนจริง ,ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา DLTV และรับชมวีดีทัศน์แนะนำมูลนิธิฯ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม