คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Admin dltv | 01 ก.ค. 2567
217

   วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   โดยมี นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับบรรยายสรุปการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องนิทรรศการถาวร และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถานีฯ และรับชมวีดีทัศน์แนะนำมูลนิธิฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม