คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

PR&Info dltv | 04 มิ.ย. 2567
238

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องราชสักการะ

เปิดกรวยกระทงดอกไม้ นำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานประจำอำเภอหัวหิน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ข้าราชการตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นายกกิ่งกาชาดและสมาชิกร่วมพิธี

การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมพิธี พร้อมร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ