พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

PR&Info dltv | 30 พ.ค. 2567
261

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ “รัชกาลที่ ๗” เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบปีที่ ๘๓ แห่งการเสด็จสวรรคต หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ “รัชกาลที่ ๗” เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน , ศาลจังหวัดหัวหิน , สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน , นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน , หัวหน้าส่วนราชการ , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน

การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สถานีฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ