พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

PR&Info dltv | 27 พ.ค. 2567
585

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น.

     พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

     โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ , นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและนำชมขั้นตอนการบันทึกรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ ห้องบันทึกรายการ โรงเรียนวังไกลกังวลฯ (ฝั่งประถมศึกษา) จากนั้น นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในส่วนงานงานฝ่ายสื่อการสอน , ฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร , ห้องควบคุมการบันทึกรายการ , ห้องควบคุมการออกอากาศอัตโนมัติ , ระบบการตัดต่อรายการ , ห้องบันทึกรายการฉากจริง และฉากเสมือนจริง , ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา DLTVและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานภาพรวมของมูลนิธิฯ โดย รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

     ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์