โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

Info-dltv | 07 พ.ค. 2567
970

   วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายก้องเกียรติ ส่องแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานีฯ ในการต้อนรับ นายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

   การนี้ นายก้องเกียรติ ส่องแสงจันทร์ นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน จากห้องเรียนต้อนทาง ,ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องตัดต่อรายการ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง-ฉากเสมือนจริง และห้องนิทรรศการถาวร