กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567

Admin dltv | 18 เม.ย. 2567
6422

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567

สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับอนุบาล 1-3  ,ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สามารถดาวน์โหลดที่นี่

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 Google Drive คลิกที่นี่

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 One Drive คลิกที่นี่