มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

PR dltv | 17 เม.ย. 2567
1278

           มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำ EBOOK หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑ - ๔๓ และพอดแคสต์รายการสาระนานากับสารานุกรมไทยฯ เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนได้อย่างแพร่หลายและทั่วถึง เกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ในอนาคต

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิกที่นี่

สารานุกรมไทย เล่มที่ ๑ - ๔๓  คลิกที่นี่

พอดแคสต์สารานุกรมไทยฯ คลิกที่นี่