สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Info-dltv | 06 เม.ย. 2567
1812

          วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2567
         โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ประจำอำเภอหัวหิน พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ข้าราชการตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลําดับ
          การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์