พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

PR dltv | 03 เม.ย. 2567
138

          วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา โดยมี หัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นายกกิ่งกาชาดและสมาชิก ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวอำเภอหัวหิน ร่วมพิธี
          การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ