พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Info-dltv | 03 เม.ย. 2567
178

   วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล และถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานประจำอำเภอหัวหิน ข้าราชการตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นายกกิ่งกาชาดและสมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

   การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน