โรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

Info-dltv | 28 มี.ค. 2567
140

   วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายก้องเกียรติ ส่องแสงจันทร์​ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ นางประณีต หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังยายฉิม จ.นครนายก ในโอกาสนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานีฯ เพื่อให้คณะครูได้รับทราบถึงกระบวนการผลิตรายการเรียนการสอนทางไกล ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการผลิตคลิปวีดิโอและสื่อประกอบการสอนของโรงเรียนต่อไป

   โดยมี นายสมมาตย์ พันธุ์เฮง หัวหน้าฝ่ายรายการ ,นายไพศาล ตรีนิธิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสื่อการสอน และ นายอมรเทพ สุกสี หัวหน้าฝ่ายออกอากาศ นำเยี่ยมชมการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์