ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 4/2567

Charinrat | 28 มี.ค. 2567
214

เรื่อง ผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ขนาด 20 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1KtN-UNis8zaZHNIR8SFj86gFp2WLsqN8/view?usp=sharing